sexta-feira, 12 de março de 2010

Atores e Cantores japones que eu gosto

  • Jun Matsumoto
  • Nishikido Ryo
  •  Fujiki Naohito
  • Kazunari Ninomiya
  • Takuya Kimura
  • Naoya e Kazuya Sakamoto


Nenhum comentário:

Postar um comentário